Forskning


Under 1900-talet har kraniosakral behandling utvecklats i USA och England, där relaterade studier och dokumentation visat att denna terapiform har god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Även i Sverige pågår nu forskning om kraniosakral behandling, och efter flera års arbete har Bröderna Tranbergs forskningsstudie presenterats! Forskningsprojektet har gått ut på att kunna visa effekterna med kraniosakral behandling vid bäckensmärta hos gravida kvinnor. Bröderna Tranberg har i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus, Högskolan i Borås, tre primärvårdsområden: Göteborg, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, och Barnmorskegruppen AB i Göteborg utfört denna forskning.

120 patienter med foglossning (pelvic girdle pain) har innefattats i studien, varav 60 av dessa fått fem kraniosakral behandlingar vardera under 8-9 veckor. De andra 60 patienterna har fått stabiliseringsträning av bäckenet och lumbalryggen. Studien visade att det gav en tillräckligt stor smärtlindring på morgonen för att kalla den ”signifikant” men att kvällssmärtan var i stort sett samma som den andra gruppen. En teori är att när man vaknar upp och har mindre smärta så blir det per automatik att man aktiverar sig mer och utvecklar smärta under dagen. Studien anses dock inte tillräcklig för att få kunna rekommendera kraniosakral terapi. Därför ska en ny och större studie med samma symtom, fast med fler kvinnor som ska få fler behandlingar göras. Forskningen har fått mer pengar till det här.
Br Tranberg har kontakter med andra representanter och akademiker för fortsatt forskning/ansökan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Mer info om olika forskningar finns på Bröderna Tranbergs hemsida under forskning.

www.tranbergs.net
www.cranialacademy.com
www.osteohome.com

Texten ovan är hämtad från Kraniosakrala Terapeutförbundet