Kropp och själ


galo-okt15I min värld hör kropp och själ samman i allra högsta grad. Det onda kan verkligen sitta i både kropp och själ. Fysisk smärta kan vi snabbt relatera till, och har vi långvarig fysisk smärta, eller råkar ut för någon typ av trauma, t ex. om man förlorat någon närstående, kan det leda till ”känslomässig smärta”, såsom depression, oro, panikångest, ilska, sorg, låg självkänsla etc.

Människan är komplex och en ”helhet”, och vi behöver ses utifrån ett fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt perspektiv.

Jag kan hjälpa dig med behandlingar för HELA Ditt Väsen. Framför allt Kraniosakral terapi, som är den grundbehandling jag utgår ifrån. Och när den ibland kombineras med massage och även healing, kan jag erbjuda ett komplext och mycket bra ”behandlingspaket”, för att komma så nära i balans på alla nivåer som möjligt.

Att få möjligheten att vidga det friska, och öppna upp hela systemet ända ner på cellnivå, och få livets byggstenar att hitta tillbaka till varandra, och få kontakt, är ett fantastiskt och mycket effektivt sätt att starta läkningsprocesser i kroppen.