Vad kan behandlas?


Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke. Det innebär både muskler, skelett, organ samt bindväv, även kallad fascia, som sammanlänkar dessa strukturer. På så vis är det lättare att komma åt orsaken till besvären och inte enbart behandla symtomen. 

Man kommer åt ”hela” människan på flera nivåer. Ingen form av knäckning eller forcering av vävnad förekommer.

Nedan följer exempel på tillstånd, som kan behandlas med Kraniosakral terapi. Behandlingen sker i förebyggande, behandlande eller rehabiliterande syfte.

 • Stressrelaterade problemFlödet i ventriklar och ryggmärg
 • Huvudvärk och migrän
 • Yrsel
 • Whiplash-skador
 • Problem eller smärta i rygg, axlar, nacke, leder, eller i höfter och bäcken.
 • Kronisk värk
 • Högt blodtryck
 • Sömnproblem
 • Depression
 • Utbrändhet
 • Emotionella besvär
 • Nedsatt immunförsvar
 • Muskelsmärtor